IZNAJMLJIVANJE AGREGATA

CJENIK:
  • 4 kW - 100,00kn/dan
  • 17,5 kVA - 200,00kn/dan ili 40,00kn/sat
  • 40 kVA - 250,00kn/dan ili 50,00kn/sat
U cijene nije uračunat PDV.