TOROID d.o.o. je proizvodno-uslužno poduzeće utemeljeno 1991. godine na višedecenijskoj tradiciji elektromehaničarske radionice Zlatka Tkalčeca starijeg koja je pružala usluge iz domene elektrostrojograditeljstva privredi sjeverozapadne Hrvatske.

Osnivanjem poduzeća, postojećoj usluzi koja je obuhvaćala servis svih vrsta elektromotora, pumpi, električnih alata i elektromagnetskih uređaja, dodana je proizvodnja toroidnih transformatora i DC motora male snage, te je kao poseban dio poduzeća osnovan odjel elektroinstalacija. Na taj način, TOROID d.o.o. čine tri organizacijske jedinice: servisni odjel, odjel elektroinstalacija te proizvodnja.
U vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana dolazi do sinergije sva tri odjela pa se proizvode i montiraju raličiti iluminacijski ukrasi s kojima se obogaćuje praznička atmosfera privatnih domova i naseljenih mjesta. Tehnička podrška neophodna za montažu određenih ukrasa (hidraulične visinske košare) tijekom ostalog dijela godine koristimo za usluge kod raznih visinskih radova.

Tradicija od preko 30 godina intenzivnog rada u elektrostrojograditeljstvu, inovativnost i upornost, rezultirali su visokokvalitetnim proizvodima čije vrijednosti potvrđuje "Certificate of Conformity" kojeg je izdao 'SLG Institute' iz Njemačke.