SERVIS


Servisni odjel je direktni sljednik elektromehaničarske radionice Tkalčec.
Iskustvo i znanje stečeno dugogodišnjim radom na popravku i servisiranju motora i pumpi prenjelo se na niz drugih usluga sa kojima je djelatnost ovog dijela poduzeća zaokružena.

Taj odjel TOROID-a godinama održava električne uređaje poduzeća kao što su
Vindija d.d., Team d.d., Panex d.d., Čatex d.d., Eurobeton d.d. i drugi...

Voditelj servisa: Davor Marčec

Djelatnosti kojima je TOROID d.o.o. stekao ime i 'izrastao' u današnju firmu su:
 • Prematanje elektromotora (rotora i statora) svih vrsta (snaga do 300 kW)
 • Popravak i prematanje cirkulacijskih pumpi
 • Popravak istosmjernih motora
 • Izvođenje elektroinstalacija
 • Popravak elektromagnetskih uređaja (spojke, elektromagneti)
 • Halogena rasvjeta
 • Popravak svih vrsta električnih aparata
 • Popravak svih vrsta ručnih električnih aparata
 • Održavanje CNC i NC strojeva, te elektropostrojenja
 • Popravak alternatora, elektropokretača, dinamo-uređaja i agregata
 • Prodaja svih vrsta četkica i ostalih grafitnih proizvoda